August 2018

Month

คณะกรรมการสวัสดิการคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนสิงหาคม 2561 ณ วัดสวนแก้ว ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีบุคลากรคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561
Read More
ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ (CAAS) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรม MU-ELT Preparation ครั้งที่ 3/2561 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (MU-ELT) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิชา นิติสกุลวุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กรและประธานศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะวิชาการ (CAAS) พร้อมคณาจารย์จากหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษมาเป็นวิทยากร เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 219 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
Read More
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ” ประจำปี 2561 โดยทีมวิทยากรจากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
Read More
ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ "ภาษาอังกฤษในงานสื่อสารมวลชน:การเป็นพิธีกรภาคภาษาอังกฤษ" ได้รับเกียรติจาก คุณพัชรี รักษาวงศ์ พิธีกรภาคภาษาอังกฤษ มาเป็นวิทยากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 217 อาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
Read More
หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมประชุมนักศึกษา 4 ชั้นปี ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 28 ปี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร รับคำอินทร์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และพัฒนาคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม R-114 ชั้น 1 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561
Read More
หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการเสวนาการเรียนและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างไทยและญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 419 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรภาษาศาสตร์ประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยโอซากาได้มีโอกาสถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการเรียน การทำวิจัย โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
Read More
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ Cuisines Party “ช่วยกันทำร่วมกันกิน” ประจำเดือนสิงหาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คุณพิณรัฎ ไชยปาล หัวหน้างานบริหารและธุรการ และคุณบุญลือ สังข์สุวรรณ นำเสนอเมนู “ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์
Read More
ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้สนใจด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยงานแปล เรื่อง “การใช้โปรแกรม CAT-Tool: Memsource for specialized translation” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Corpus Linguistics และ Corpus-based Lexicology and Teminology มาเป็นวิทยากรบรรยาย และอาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 320 ชั้น 3 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี คล้ายวันสถาปนาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561
Read More
1 2 3

อัพเดทล่าสุด

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save