September 27, 2018

Day

คณะกรรมการสวัสดิการคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนกันยายน 2561 ณ วัดท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีบุคลากรคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561
Read More