November 7, 2018

Day

หน่วยกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมแนะแนวอาชีพ “ยูทูบเบอร์คืออะไร...แล้วทำไมถึงทำให้เรารวยได้!" โดยได้รับเกียรติจากคุณเสกสรร เทิดสิริภัทร ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดผ่านยูทูป เป็นวิทยากรบรรยาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่เย็น สายจำปา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีนักศึกษาและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง 424 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์
Read More