November 9, 2018

Day

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นำทีมผู้บริหารและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ร่วมงาน "สมโภชพระอาราม 230 ปี วัดพระเชตุพน" ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยภายในงานประกอบด้วยการจัดเสวนาทางวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับประวัติและศาสตร์ความรู้วิชาแขนงต่างๆ ที่มีการจารึกไว้ตามพระราชปณิธาน ในองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี ที่มีพระราชประสงค์จะให้วัดพระเชตุพนเปรียบเสมือนแหล่งเรียนรู้ สรรพวิชาแขนงต่างๆ แก่ประชาชนและลูกหลานสืบไป รวมถึงทางวัดพระเชตุพนยังจัดให้มีการแสดงโขนและมหรสพชั้นสูง การสาธิตงานช่างฝีมือในพระราชสำนักและอื่นๆ อีกมากมาย เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561
Read More