December 12, 2018

Day

คุณอยู่ที่: หน้าแรก เกี่ยวกับคณะฯ คลังข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2561 [12 ธันวาคม 2561] ประชุมเพื่อหาแนวทางด้านความร่วมมือทางด้านการศึกษาและด้านวิชาการ ณ University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย อัพเดทล่าสุดเมือ: 12 ธันวาคม 2561 | ฮิต: 1238 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเดินทางไปประชุมเพื่อหาแนวทางด้านความร่วมมือทางด้านการศึกษาและด้านวิชาการ ณ University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย
Read More