May 25, 2019

Day

คณะกรรมการสวัสดิการ คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการทำบุญไหว้พระ 9 วัด คือ วัดถ้ำเขาหลวง วัดข่อย วัดพระพุทธไสยาสน์ วัดคงคารามวรวิหาร วัดมหาธาตุวรวิหาร วัดใหญ่สุวรรณาราม วัดกำแพงแลง วัดเกาะ และวัดเขาบันไดอิฐ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ความสามัคคีให้กับบุคลากร โดยมีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
Read More