July 26, 2019

Day

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 68 รูป และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
Read More
คณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธี ณ หน้าห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมงานครบรอบ 45 ปี การก่อตั้งสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และได้ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาเรือนไทย ณ ห้องรูปภาพ (หน้าห้องพุทธศิลป์) ชั้น 1 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
Read More