September 25, 2019

Day

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ” ประจำปี 2562 โดยทีมวิทยากรจาก บริษัท นิปปอน เคมีคอล จำกัด ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ
Read More