September 2019

Month

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และร่วมบริจาคเข้ากองทุนเปรมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางด้านดุริยางคศาสตร์ โดยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นผู้มีคุณูปการและให้การส่งเสริม โดยมี ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562
Read More
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการทำบุญเดือนเกิด (Happy Birthday Happy time) ประจำเดือนกันยายน 2562 ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จ.นนทบุรี และร่วมบริจาคสิ่งของให้กับเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดานให้กับอาศรมพระธรรมจาริกบ้านแม่ออ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562
Read More
คุณอยู่ที่: หน้าแรก เกี่ยวกับคณะฯ คลังข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2562 [19-21 กันยายน 2562] ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายความร่วมมือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย อัพเดทล่าสุดเมือ: 20 กันยายน 2562 | ฮิต: 30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นำทีมผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย คณะศิลปศาสตร์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายความร่วมมือ การพัฒนานักศึกษา การจัดการเรียนการสอน ด้านวิชาการและการวิจัย ณ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และได้ไปศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการจัดตั้งสถาบันขงจื่อ ณ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และสถาบันขงจื่อ พร้อมกับศึกษาดูงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562
Read More
หน่วยจัดการความรู้ งานแผนและพัฒนาคุณภาพ จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ KM (ครั้งที่ 6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการ”
Read More
หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโอซากา (Osaka University) ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการเสวนาการเรียนและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างไทยและญี่ปุ่น ครั้งที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรภาษาศาสตร์ประยุกต์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยโอซากาได้มีโอกาสถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการเรียน รวมถึงการทำวิจัย โดย Prof.KATO Hitoshi Director of Center for Japanese Language and Culture, Osaka University ได้นำนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยโอซากา เข้าร่วมรับฟังการเสวนาดังกล่าว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้บริหาร และคณาจารย์ให้การต้อนรับ ณ ห้อง 116 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ โดยมีนายสัตวแพทย์สุรชัย จันทร์ทิพย์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562
Read More
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
Read More
ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้สนใจด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยงานแปล/งานล่าม (TICTec) ในหัวข้อ MATECAT Cat Tool ก้าวแรกเพื่อการแปลเชิงพาณิช ในวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ อาคารสิริวิทิยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายโดยคุณปกรณ์ กฤษประจันต์ ผู้จัดการ บจก. เวิร์ดดักท์ และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเพื่อการแปล
Read More
หน่วยบริหารงานวิจัย คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการบรรยายเรื่อง “เทคนิคการเลือกวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา วงศกรทรัพย์ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
Read More
สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูและเบิกฟ้ากิจกรรมคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์และสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ณ ห้อง 219 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์
Read More
1 2 3