[21 มีนาคม 2561]แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561