[21 มีนาคม 2561]โครงการเสวนาการวิจัยด้านภาษาศาสตร์และการเรียนการสอนระหว่างไทยและญี่ปุ่น

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการเสวนาการวิจัยด้านภาษาศาสตร์และการเรียนการสอนระหว่างไทยและญี่ปุ่น ณ ห้อง 116 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัย โดยมีอาจารย์ ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์ ให้การต้อนรับและดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา