[21 มีนาคม 2562] โครงการบรรยายหัวข้อ “เทคนิคการเล่านิทาน”

หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการบรรยายหัวข้อ “เทคนิคการเล่านิทาน” ได้รับเกียรติจากคุณโบ ณัฐรดา กิติคุณเดชา นักเล่านินทานสำหรับเด็กปฐมวัน นักเขียนและวาดภาพประกอบรางวัลแว่นแก้ว เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 330 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์