[21 สิงหาคม 2562]โครงการสถานีปัญญา LAMU Book Talk Station ครั้งที่ 7 “จากกาหลมหรทึกสู่คุณหมีปาฏิหาริย์: การเดินทางสู่สายวายของปราปต์”

หน่วยพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ งานวิจัยและวิชาการ จัดโครงการสถานีปัญญา LAMU Book Talk Station ครั้งที่ 7 “จากกาหลมหรทึกสู่คุณหมีปาฏิหาริย์: การเดินทางสู่สายวายของปราปต์” โดยคุณชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์ นามปากกา “ปราปต์” เจ้าของผลงาน “กาหลมหรทึก” รางวัลนวนิยายยอดเยี่ยมนายอินทร์อะวอร์ด ให้เกียรติเป็นวิทยากรเสวนา และคุณยุทธชัย สว่างสมุทรชัย ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562