[21 ธันวาคม 2560] สวัสดีปีใหม่ 2561 สื่อมวลชน

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ และนางสาวสุวรรณา สรรสุนทรเทพ เลขานุการคณะศิลปศาสตร์ นำทีมประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ไปสวัสดีปีใหม่ 2561 สื่อมวลชน ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ช่อง 8, เมดิคอลไทม์, Medical Focus และนิตยสารชีวจิต