[22 ตุลาคม 2562] ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรางวัล The Best Speaker Award

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (Language Learning Center) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีระดับอุดมศึกษาภายใต้ชื่องาน UNESCAP Youth Debate On the Ocean and Sustainable Development เพื่อเฉลิมฉลองงาน United Nations Day ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ United Nations Conference Center กรุงเทพมหานคร โดยมีรายนามนักศึกษาที่เข้าแข่งขันดังต่อไปนี้

  1. นางสาวอธิรา แก้วสมนึก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  2. นางสาวจินต์จุฑา เผอิญโชค นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  3. นายศศินทร์ ตรีรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

          ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรางวัล The Best Speaker Award ซึ่งได้แก่ นางสาวอธิรา แก้วสมนึก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. อาร์มิดา ซัลเซีย อาลีเชียบานา รองเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ และเลขาธิการบริหารของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) ขึ้นมอบรางวัล

อนึ่ง นางสาวอธิรา แก้วสมนึก ได้รับเชิญให้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อคณะทูตานุทูตประจำประเทศไทยที่ร่วมงานเฉลิมฉลองวันก่อตั้งองค์การสหประชาชาติหรือ UN Day ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ United Nations Conference Center กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมานี้ด้วย