[23 พฤษภาคม 2560] คณบดีคณะศิลปศาสตร์ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์พร้อมผู้บริหาร ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัต สมเด็จพระราชาคณะฯ เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหารเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ บริเวณปะรำพิธี ฝั่งถนนบรมราชชนนี วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล