[23 กรกฎาคม 2561] ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ปีที่ 35

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ปีที่ 35 ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ภัคภิญโญ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561