[23 กรกฎาคม 2561] โครงการทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ณ วัดไผ่ล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ นำทีมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ร่วมโครงการทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ณ วัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561