[23 สิงหาคม 2561] โครงการ Cuisines Party “ช่วยกันทำร่วมกันกิน” ประจำเดือนสิงหาคม 2561

คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ Cuisines Party “ช่วยกันทำร่วมกันกิน” ประจำเดือนสิงหาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คุณพิณรัฎ ไชยปาล หัวหน้างานบริหารและธุรการ และคุณบุญลือ สังข์สุวรรณ นำเสนอเมนู “ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์