[23 ตุลาคม 2561] นำเสนอข้อมูลด้านการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ ในงาน China Education Expo 2018 ณ Chengdu CYNN Hotel สาธารณรัฐประชาชนจีน

อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ นำทีมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ไปร่วมแสดงและนำเสนอข้อมูลด้านการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ ในงาน China Education Expo 2018 ณ Chengdu CYNN Hotel สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา