[23 – 24 ตุลาคม 2562] พิธีลงนามในข้อตกลงหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) และร่วมงาน SJTU Study Aboard Fair 2019

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดี ร่วมลงนามในข้อตกลงหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) กับ Professor Wang Ning, Dean of School of Humanities, Shanghai Jiao Tong University โดยมี Professor Huang Zhen, Vice President เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นอกจากนี้ ยังมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมงาน SJTU Study Aboard Fair 2019 ระหว่างวันที่ 23-24 ตุลาคม 2562 ด้วย