[21 กรกฎาคม 2560]ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา สุริยันต์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ครบรอบปีที่ 34 ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล