[24 สิงหาคม 2560] ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบ 20 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยศาสนศึกษา ณ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล