[เมื่อวันที่ 24 กันายายน 2558] คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล”

เมื่อวันที่ 24 กันายายน 2558 เวลา 07.00 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล อาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รักษาการแทนคณบดี นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2558