[24 กันยายน 2560] กิจกรรมเนื่องในวันมหิดล “Mahidol Day of Service#LAMU : รั้วศิลป์-กินได้”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมหิดล “Mahidol Day of Service#LAMU : รั้วศิลป์-กินได้” โดยร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณที่จอดรถจักรยานอาคารสิริวิทยา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง