[24 กันยายน 2561] พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันมหิดล” ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันมหิดล” ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561