[24 ตุลาคม 2560]เสวนาในหัวข้อ “ปางพระยาตรเยี่ยมฟ้า เสวยสวรรค์” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 11.30 น. หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดเสวนาในหัวข้อ “ปางพระยาตรเยี่ยมฟ้า เสวยสวรรค์” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ห้อง 422 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา โดยมีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมฟังการเสวนา

ณ ห้อง 422 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา โดยมีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมฟังการเสวนา