[24 พฤศจิกายน 2560]โครงการ Cuisines Party “ช่วยกันทำร่วมกันกิน” และ โครงการ “Happy Birthday”

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้บริหาร และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ร่วมโครงการ Cuisines Party “ช่วยกันทำร่วมกันกิน” และ โครงการ “Happy Birthday” ครั้งที่ 10/2560 ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ โดยโครงการ Cuisines Party ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ นำเสนอเมนู “ข้าวคลุกกะปิ” และโครงการ “Happy Birthday” ได้ร่วมกันอวยพรวันเกิดให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน