[25 มกราคา 2562] ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ ครบรอบ 42 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ ครบรอบ 42 ปี และร่วมสมทบทุนเข้ามูลนิธิส่งเสริมโภชนาการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อร่วมในโครงการ “INMU ร่วมใจเพื่อโภชนาการที่ดีสู่ชุมชน” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 สถาบันโภชนาการ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562