[25 มีนาคม 2562] โครงการทำบุญเดือนเกิด ประจำเดือนมีนาคม 2562 วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

คณะกรรมการโครงการทำบุญเดือนเกิด (Happy Birthday Happy Time) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนมีนาคม 2562 ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งมีบุคลากรคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562