[25 พฤษภาคม 2560] โครงการ “Cuisines Party ช่วยกันทำร่วมกันกิน” และ โครงการ “Happy Birthday Happy Time”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา สุริยันต์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ นำทีมผู้บริหารเปิดโครงการ Cuisines Party “ช่วยกันทำร่วมกันกิน” และ โครงการ “Happy Birthday” ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.00 น. ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ โดยกิจกรรม Cuisines Party ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.กรศิริ บุญประกอบ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ นำเสนอเมนู “ข้าวผัดหนำเลี๊ยบ” และโครงการ “Happy Birthday” ได้ร่วมกันอวยพรวันเกิดให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม