[25 พฤษภาคม 2561] ร่วมโครงการทำบุญเดือนเกิด ตักบาตร ฟังบรรยายธรรม

อาจารย์สุชณิห์ยา วงศ์วิวัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสิริ พลเดช ประธานศูนย์การแปลและการล่าม นำทีมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ร่วมโครงการทำบุญเดือนเกิด  ตักบาตร ฟังบรรยายธรรม ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา