[25 มิถุนายน 2561] โครงการทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนมิถุนายน 2561 ณ วัดญาณเวศกวัน

อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ นำทีมผู้บริหารและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ร่วมโครงการทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนมิถุนายน 2561 ณ วัดญาณเวศกวัน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561