[25 กรกฎาคม 2562] โครงการ Cuisines Party “ช่วยกันทำ ร่วมกันกิน” ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ Cuisines Party “ช่วยกันทำ ร่วมกันกิน” ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยคุณพนิดา หนูทวี บุคลากรงานบริหารและธุรการ นำเสนอเมนู “ข้าวมันไก่ทอดและข้าวมันไก่ต้ม” เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มาร่วมกิจกรรม ณ ห้อง 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์