[25 กันยายน 2562] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ” ประจำปี 2562

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ” ประจำปี 2562 โดยทีมวิทยากรจาก บริษัท นิปปอน เคมีคอล จำกัด ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ

ซึ่งการฝึกซ้อมตามโครงการดังกล่าวได้มีการสร้างสถานการณ์จำลองเสมือนจริง การดับเพลิงตามแผนฉุกเฉิน อพยพบุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่องานไปยังจุดรวมพลบริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารสิริวิทยา ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้ให้เกียรติมาร่วมฝึกซ้อมปฏิบัติการอพยพหนีไฟสถานการณ์จำลองเสมือนจริง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้อง 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์