[25 ตุลาคม 2560] โครงการ Cuisines Party และโครงการ “Happy Birthday”

เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้บริหาร และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ร่วมโครงการ Cuisines Party “ช่วยกันทำร่วมกันกิน” และ โครงการ “Happy Birthday” ครั้งที่ 9/2560 ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ โดยโครงการ Cuisines Party ได้รับเกียรติจากอาจารย์อุไรพร เวทสรณสุธี อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ญี่ปุ่น) นำเสนอเมนู “ข้าวหน้าแกงกะหรี่ไก่และไก่ทอดทงคัตสึ” และโครงการ “Happy Birthday” ได้ร่วมกันอวยพรวันเกิดให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคม