[26 มีนาคม 2562] ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี การก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ฮ่องเองเส็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี การก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ณ  วิทยาลัยนานาชาติ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562