[เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559] การเสวนาพิเศษเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทละครแนว ซิทคอม”

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. สาขาวิชาภาษาไทยร่วมกับหน่วยกิจการนักศึกษาฯ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการเสวนาพิเศษเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทละครแนว ซิทคอม” ณ ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา โดยได้รับเกียรติจาก คุณยศกุล มูลสาร คุณสมประสงค์ เจียมบุญสม และคุณวริทธิ์ อัมพรรัตน์ ทีมนักเขียนบทจากบริษัทเอ็กแซ็กท์ จำกัด และ บริษัทซีเนริโอ จำกัด ซึ่งมีผลงานละครมากมาย อาทิ บ้านนี้มีรัก เป็นต่อ และเพราะมีเธอ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเขียนบทละครให้แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้สนใจอย่างเป็นกันเอง