[26 กรกฎาคม 2561] โครงการส่งเสริมทักษะวัฒนธรรมไทยด้านวิชาชีพ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้งานประดิษฐ์ดอกไม้จากใบตองและดอกไม้สด”

คณะกรรมการสวัสดิการคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมทักษะวัฒนธรรมไทยด้านวิชาชีพ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้งานประดิษฐ์ดอกไม้จากใบตองและดอกไม้สด” เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้เพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยด้านวิชาชีพ ได้รับเกียรติจากคุณลำเจียก เผือกคเชนทร์ คุณสมปรารถนา พันธ์ทอง และคุณสมาน พันธ์ทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านงานประดิษฐ์ดอกไม้จากใบตองและดอกไม้สด มาเป็นวิทยากรบรรยาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ หน้าห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561