[26 กรกฎาคม 2562] พิธีถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

คณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธี ณ หน้าห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562