[26 กันยายน 2562] โครงการ The Last Lecture รับขวัญบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ รุ่นที่ 12 และพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

หน่วยกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ The Last Lecture รับขวัญบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ รุ่นที่ 12 และพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยในช่วงเช้าประกอบไปด้วยกิจกรรมรับขวัญบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ รุ่นที่ 12 กิจกรรมบรรยายพิเศษ :The Last Lecture วิทยากรโดย คุณวีรพร นิติประภา นักเขียนรางวัลซีไรต์ 2 สมัย และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรระดับคณะ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์รุ่นที่ 12 เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน  2562