[26 กันยายน 2562] โครงการ Cuisines Party “ช่วยกันทำ ร่วมกันกิน” ประจำเดือนกันยายน 2562

คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ Cuisines Party “ช่วยกันทำ ร่วมกันกิน” ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย นำเสนอเมนู “ผัดไทยกุ้งสด” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 256ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสิริวิทยา