[26 ธันวาคม 2560] พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561

เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นำทีมผู้บริหารและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 เพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ หน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล