[27 กุมภาพันธ์ 2562] โครงการทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)

คณะกรรมการโครงการทำบุญเดือนเกิด (Happy Birthday Happy Time) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งมีบุคลากรคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562