[27 กุมภาพันธ์ 2562] ลงนามสัญญาบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมในหลักสูตร Double Degree ระดับปริญญาโท กับ Graduate School of Language and Culture, Osaka University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้ลงนามสัญญาบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมในหลักสูตร Double-Degree Program for Master’s Courses in Applied Linguistics ระหว่างคณะศิลปศาสตร์กับ Graduate School of Language and Culture, Osaka University, Japan โดยมีคุณ Hitoshi Kato, Director ผู้แทนจาก Osaka University เข้าร่วมลงนามในสัญญาบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562