[27 เมษายน 2560]โครงการฝึกอบรม “การเขียนประวัติส่วนตัว Curriculum Vitae เป็นภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “การเขียนประวัติส่วนตัว Curriculum Vitae เป็นภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก Ms.Jasmin A. Cano ผู้จัดการสาขาสถาบัน AUA (American University Alumni Language Center) สาขาจังหวัดนครปฐม มาเป็นวิทยากรบรรยาย