[27 เมษายน 2561] เจ้าภาพร่วมกับวิทยาลัยศาสนศึกษาในโครงการทำบุญเดือนเกิด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมผู้บริหารและบุคลากรร่วมตักบาตร ถวายปัจจัย ฟังบรรยายธรรม และเป็นเจ้าภาพร่วมกับวิทยาลัยศาสนศึกษาในโครงการทำบุญเดือนเกิด ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา