[27 เมษายน 2561] ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในด้านการให้บริการวิชาการและเยี่ยมชมสถาบันฯ โดยมี อาจารย์ ดร.นิภาพร  รัชตพัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา