[27 มิถุนายน 2562] โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติสรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ และประธานหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติสรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2562 และร่วมฟังปาฐกถานำเรื่อง “กระทรวงใหม่” กับ ทิศทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร สมาชิกวุฒิสภาและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562