[27 ธันวาคม 2560] PA-Visit ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะศิลปศาสตร์

เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของคณะศิลปศาสตร์ (PA Visit) ระหว่างส่วนงานกับมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหารและบุคลากรของคณะให้การต้อนรับ พร้อมทั้งร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน